Select Page

PhD Thesis
Laurens Zwaan

Politiek of management
Perspectieven op intergemeentelijke samenwerking aan de hand van drie intergemeentelijke sociale diensten

 

ISBN: 978-94-6332-006-1
Font: MyriadPro
Cover en Lay-out: Ferdinand van Nispen, Citroenvlinder DTP&Vormgeving