Select Page

PhD Thesis
Antoinette Rozeboom

Helemaal naar Ede want daar zit de beste!
Gaaf hoor om het zo te zien!!

Uit dankwoord:

 

ISBN 978-94-6332-448-9
Illustrator M.R.H.H. Rozeboom-van Helsdingen
Design Ferdinand van Nispen tot Pannerden
Citroenvlinder DTP&Vormgeving, my-thesis.nl
Font MyriadPro Light