Select Page

Custom Design
PhD Thesis

Met een custom design opmaak krijg je een mooi persoonlijk proefschrift, je krijgt keuzes uit o.a. fonts, opmaak titelpagina’s, blokjes zijkant, opmaak kopteksten en paginacijfers, 2 koloms proefschrift eventuele andere opties zijn natuurlijk bespreekbaar zoals een very special design only for you!

With a custom design layout you get a beautiful personal thesis, you get choices from a.o. fonts, formatting title pages, side cubes, formatting headers and page numbers, 2 column thesis any other options are of course negotiable such as a very special design only for you!

Fonts

Lettertypen maken je proefschrift!

Ze moeten goed leesbaar zijn en er mooi uit zien (naar eigen wens)

Fonts make your thesis!

They must be legible and look nice (as desired)

Duidelijke opmaak nodigt uit om verder te lezen/kijken:

 • Duidelijke kopjes
 • Heldere tabellen
 • Geen afbrekingen
 • Tekst goed uitgevuld
 • Aangepaste tabs aan zijkant
 • Consequente opmaak

 

Clear design invites to look and read further:

 • Clear Cups
 • Clear tables
 • No hyphenation
 • Welljustified text
 • Custom tabs on side
 • Consistent formatting