Select Page

PhD Thesis
Michael Bus

 

Ziet er prachtig uit! Ik ben erg blij met het eindresultaat, kijk uit naar de papieren versie!

 

De afgelopen weken heb ik een groot aantal zeer positieve reacties gehad op mijn proefschrift, waarbij ik veel complimenten heb gehad over de opmaak. Veel dank voor je mooie werk dus!

 

ISBN: 978-94-6332-316-1
Font: MyriadPro Light
Lay-out: Ferdinand van Nispen,
Citroenvlinder DTP&Vormgeving