Select Page

PhD Thesis
Sophie van de Vijfeijken

Clinical relevance of current materials for cranial implants

ISBN: 978-94-6332-491-5

Cover picture: Niels Klop (design), Ruud Schreurs (jaws)

Layout: Ferdinand van Nispen tot Pannerden, Citroenvlinder DTP&Vormgeving, my-thesis.nl

Printing: GVO drukkers & vormgevers, Ede

Font Alegreya Light

mega mega mega veel dank voor je vertrouwen, geduld en hulp!