Kennis en praktijk in de gehandicaptenzorg
De betekenis van het samenspel tussen kennis met
een grote en een kleine k voor het omgaan met
handelingsverlegenheid

Zomerplaag

ISBN: 978-94-6332-131-0

Lay-out: Jeroen Zomerplaag

Cover design: Ferdinand van Nispen, Citroenvlinder

 

Download app (mac) or exe (windows)

© 2017 Ferdinand van Nispen, citroenvlinder-dtp.nl