Select Page

Standard Design
PhD Thesis

.

Standaard opmaak biedt vele voordelen:
 • een mooi simpel opgemaakt proefschrift
 • consequent gebruik van kopjes etc
 • tabellen duidelijk opgemaakt (ook als die over verschillende pagina’s moeten komen)
 • kopteksten (zoals verkorte titel op rechterpagia) en pagina cijfers op de juiste plaats
 • tabs (blokjes) aan zijkant zodat je kunt zien aan zijkant waar de hoofdstukken zijn
 • keuze uit schreefloos (MyradPro) of schreef font (MinionPro)
 • teksten staan op basislijn (rustiger beeld)
Standard formatting offers many advantages:
 • a beautifully made simple thesis design
 • consistent use of headers etc
 • tables are clearly formatted (even if they have to come across different pages
 • headers (such as shortened title on right page) and page numbers on the right place
 • tabs on side so you can see at side where the chapters are
 • choice of sans serif (MyradPro) or serif font (MinionPro)
 • Texts are on baseline (quieter image)