Select Page
cover Spiekhout

PhD Thesis

Diana Spiekhout

Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht

Een proefschrift van + 800 pagina’s

 ISBN 978-90-5345-273-8

Uitgave: Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Landschap
Druk: GVO drukkers en vormgevers, Ede
Vormgeving: Ferdinand van Nispen: Citroenvlinder DTP&Vormgeving, my-thesis.nl
Omslag: foto’s kasteel Rechteren (voorkant) en de Hunenborg (achterkant) door Albert Speelman: castlephoto.info

© Adriana Gretha Maria (Diana) Spiekhout