Page 27 - 2019-06 presentatie LUMC
P. 27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        49073 Mich4a9e0̈l7B43u9Ms07cic3ohvMaeeirc̈lehBnaueks̈laBcauortsvjef.lriynednrd.iknad1adrtje2-.i3ndd 1
212-02-18
210:3229 21-02-18 21:32
Short version
n ry
ors
 Uitnodiging
Voor het bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift
Reconstructive Techniques in Musculoskeletal Tumor Surgery – Management of Pelvic and Extremity Bone Tumors
op donderdag 12 april 2018 om 16:15 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden
De verdediging wordt voorafgegaan door een lekenpraatje, welke aanvangt om 15:15 uur.
Aansluitend is er ter plaatse een receptie.
Vrijdag 13 april vanaf 20:30 uur bent u van harte uitgenodigd voor het promotiefeest in Weesper, Weesperzijde 147 te Amsterdam.
Michaël Bus
Oosterpark 47-3 1092 AN Amsterdam bus.mpa@gmail.com 06 23 037 016
Paranimfen
Joep Wolfhagen joepwolfhagen@gmail.com; 06 53 721 658
Bram Vlaanderen bramvlaanderen@hotmail.com; 06 52 005 933
Bekijk de bladerbare PDF
van het proefschrift: http://www.my-thesis.nl/bus.html of scan de QR code
Mocht u een papieren versie van het proefschrift willen ontvangen, neemt u dan contact op met de auteur (bus.mpa@gmail.com)
 Reconstructive Techniques i Reconstructive Techniques in
Musculoskeletal Tumor Surge Musculoskeletal Tumor Surgery
Management of Pelvic and Extremity Bone Tum Management of Pelvic and Extremity Bone Tumors
Michaë
lP
l u
M
ic
h
a
ë
P.A. Bus s
.A
.
B
 Opzet van het proefschrift
De behandeling van primaire bottumoren is radicaal veranderd gedurende de afgelopen decennia. Initieel stond de primaire behandeling uit amputatie van het aangedane ledemaat. Sinds enige tijd wordt het overgrote deel van de patiënten echter behandeld met ledemaatsparende chirurgie. Na dergelijke tumorresecties dient een reconstructie verricht te worden om een functioneel ledemaat te behouden. Doel van dit proefschrift was om de uitkomsten van verschillende reconstructieve technieken te evalueren, en om risicofactoren voor complicaties te identificeren.
In deel 1 wordt ingegaan op de behandeling van tumoren van het bekken. Hoofdstuk 2 bevat een analyse van de uitkomsten van de behandeling van het conventioneel primair centraal chondrosarcoom van het bekken. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de reconstructie van periacetabulaire defecten middels de pedestal cup endoprothese. Alhoewel het risico op recidiverende luxaties, loslating en infecties relatief hoog was, achtten wij het onderliggende principe van deze prothese geschikt voor periacetabulaire reconstructies. Op basis van deze ervaringen werd de LUMiC prothese ontwikkeld. In hoofdstuk 4 beschrijven wij de klinische resultaten van dit moderne implantaat. Dual-mobility cups bleken het luxatierisico significant te verlagen, en er werd een laag risico op mechanische complicaties gevonden. Wij concludeerden dat de LUMiC een betrouwbaar implantaat is voor deze uitgebreide en complexe reconstructies.
In deel 2 van het proefschrift wordt verder gekeken naar reconstructies van tumordefecten in de extremiteiten. Hoofdstuk 5 bevat een analyse van de uitkomsten van gewrichtsparende intercalaire allograftreconstructies. Het risico op complicaties bleek beduidend lager te zijn bij reconstructies van beperkte grootte met overbruggende plaatfixatie. In hoofdstuk 6 presenteren wij een analyse van de uitkomsten van hemicorticale tumorresecties, gevolgd door reconstructie middels een inlay allograft. Deze techniek had een laag risico op mechanisch falen, en lijkt superieur aan alternatieve technieken – zolang de tumor met een vrije marge verwijderd kan worden. Hoofdstuk 7 bevat een analyse van gewrichtreconstructies middels osteoarticulaire allografts. Wij concludeerden dat deze techniek een onacceptabel hoog risico op mechanisch falen heeft, en adviseerden tegen het routinematig gebruik van segmentale osteoarticulaire allografts voor reconstructie van grote defecten.Hoofdstuk8gaatnaderinop‘nonunion’tussenallograftsengastheerbot.Weintroduceren een nieuw classificatiesysteem voor de mate van corticaal contact, en vonden een duidelijke associatie tussen de mate va contact en het risico op nonunion. Hoofdstuk 9, vervolgens, bevat een analyse van de uitkomsten van reconstructies van het distale femur of proximale tibia middels een MUTARS tumorprothese. Ongecementeerde stelen met een hydroxyapatiet coating bleken een laag risico op loslating te hebben op de middellange tot lange termijn, en wij concludeerden dat deze implantaten een betrouwbare optie vormen voor reconstructies van de knie.
Het proefschrift wordt afgesloten met een samenvatting (hoofdstuk 10) en algemene discussie (hoofdstuk 11).
 Stellingen behorende bij het proefschrift
Reconstructive Techniques in Musculoskeletal Tumor Surgery
Management of Pelvic and Extremity Bone Tumors
1. Alle centrale chondrosarcomen van het bekken dienen behandeld te worden middels resectie met ruime marges, ondanks de uitstekende overleving van patiënten met een graad I laesie– dit proefschrift
2. De LUMiC is een betrouwbaar implantaat voor reconstructie van periacetabulaire defecten, en heeft alternatieve technieken terecht verdreven als implantaat van keuze – dit proefschrift
3. ‘Dual-mobility cups’ zouden gebruikt moeten worden bij iedere reconstructie na een periacetabulaire resectie met medenemen van weke delen – dit proefschrift
4. Intercalaire allografts maken hun theoretische voordelen alleen waar zolang zij
gebruikt worden voor reconstructies van kleinere defecten met overbruggende
plaatfixatie – dit proefschrift
5. Een inlay allograft is superieur aan alternatieve reconstructieve technieken, en heeft
de voorkeur bij iedere tumor die middels hemicorticale resectie verwijderd kan
worden – dit proefschrift
6. Met suboptimale passing van een allograft mag nooit genoegen genomen worden,
aangezien de mate van corticaal contact het succes op vastgroeien in grote mate
bepaalt – dit proefschrift
7. Sinds de introductie van hydroxyapatiet coating is loslating van ongecementeerde
endoprothesen bij reconstructies rond de knie niet langer de voornaamste zorg – dit
proefschrift
8. Zilver coating lijkt niet de gouden oplossing voor infecties van endoprothesen.
9. “Stress shielding” rond tumorprothesen levert meer stress op voor de chirurg dan
voor de patiënt.
10. Perfecte passing van een 3D-geprinte prothese leidt niet automatisch tot perfecte
4D-functionaliteit.
11. Allotransplantation has a great future, and always will – vrij naar Norman E. Shumway
(1923 – 2006)
12. Een verbetering van de overleving betekent niet direct een verbetering van de kwaliteit van leven, de vraag is wat belangrijker is.
13. Binnen de oncologische orthopaedie is het optimale advies nog te vaak een suboptimale oplossing.
14. Het is een illusie om te denken dat ieder incident door een protocol voorkomen kan worden.
15. Progress requires setbacks; the only sure way to avoid failure is not to try – Henry Spencer (1955 – )
 49073 Michaël Bus Stellingen.indd
1
21-02-18
13:37
49073 Michaël Bus 􏰀l􏰁e􏰂.indd 4-􏰃
22-02-18
20:29
Reconstructive Techniques in Musculoskeletal Tumor Surgery
Michaël P.A. Bus Michaël P.A. Bus
Management of Pelvic and Extremity Bone Tumors
Reconstructive Techniques in Musculoskeletal Tumor Surgery
Management of Pelvic and Extremity Bone Tumors

   25   26   27   28   29